Руководилац тима: Виолета Ненадић
Чланови тима: Мирослава Плавшић, Мирјана Тадић, Татјана Јекић, Весна Михајловић Реба, Жељка Борјан, Душан Тасић, Радмила Караџић, Мила Бјелица и Драган Пејић-руководиоци Вршњачког тима, Силвана Радивојевић и Бранка Николић-Форум театар.
Школске 2005.-2006. године ОШ"Доситеј Обрадовић" постала је део пројекта УНИЦЕФ-а, чији је циљ спречавање и смањење насиља над децом и међу децом у школи, изградња унутрашње и спољашње заштитне мреже у којој ће бити активни сви запослени, ученици, родитељи и локална заједница, јер само заједничком акцијом школа постати сигурно и подстицајно окружење за децу.
Споразум о сарадњи школе, МПС и УНИЦЕФ-а потписан је 20.03.2006. године у просторијама школе, а потписивању споразума присуствовали су ученици, родитељи, представници локалне заједнице, представници МПС и УНИЦЕФА-а. Планирано је да се програм реализује у седам корака до децембра 2006. године, а као крајњи циљ пројекта истиче се развијање техника понашања, начина решавања конфликата, формирање вршњачког тима, реализација превентивних радионица на часовима ОЗ.
Као наставак пројекта Моја школа, школа без насиља, у фебруару 2008. усвојен је ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА у складу са Општим и посебним програмом заштите ученика од насиља. Формиран је тим, од стране директора школе. Програм заштите ученика од насиља урадила је педагог школе а програм је усвојен од стране Наставничког већа, Школског одбора и Савета родитеља.
Наставак примене пројекта "Моја школа школа без насиља" биће и реализација пројекта "ДИЛС" одобреног од стране МПС, који за циљ има преношење позитивних искустава из програма, давање подршке школама у окружењу и организовање заједничких активности са школама из окружења као превентивних активности на превенцији насиља.
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions