1   - следећа страна 

28.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

https://www.skolskiportal.rs/clanci/1645-analiza-onlajn-testova-za-samoprocenu-znanja-za-zarsni-ispit?fbclid=IwAR2-64gauKZrnTmszyIpUdbRDN3LdnB5SUpRNJE5ajYQY3eDakqpLKvOxbg


03.04.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

OШ,,Доситеј Обрадовић“Умка 

Милије Станојловића10

 

 

 

 

                        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 

Обавештавају се за родитељи,старатељи   и законски заступници у вези уписа деце у први разред   да је лице задужено за давање информација родитељима у вези са уписа у први разред , 

 

Снежана Бјелица ,секретар школе 

Контакт  телефон: 0648614754

 

Родитељи се могу обратити телефоном за добијање потребних  информација у временском периоду од 09:00 до 16:00 часова сваког  радног дана.

 

Електронска  адреса на коју се родитељи могу обратити:

osdositej10umka@gmail.com

                                                                                    

                                           Секретар школе 

                                         Снежана Бјелица 


31.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОШ,,ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ УМКА
ОБАВЕШТЕЊЕ О

УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021.  ГОДИНУ

                      

                            

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године обавештавамо родитеље/законске заступнике деце о следећем:


  • Због актуелне ситуације и ванредног стања, упис деце у први разред, који почиње 1. априла, ове године почеће касније. Родитељу односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разреда основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01. априла 2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у школу преко Портала еУправа                                                 (https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/?fbclid=IwAR1IVl8gZXk7oZinYEcfcZttcVJ900d0PkHDbhHqjubMg_V83ibE6d9LoRo#pretraga )

  • На тај начин родитељи/законски заступници будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете (школа евидентира заинтересованост родитеља/законских заступника за упис детета у нашу школу)

Напомена : Уколико родитељ/законски заступник не искаже на овај начин заинтересованост, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе.

  • Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.

  • Након дефинисања датума уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељима/законским заступницима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација                          ( обавештење) о датуму уписа у основну школу.

  • По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга Заказивање термина за упис и тестирање, која ће омогућити родитељима/законским заступницима да једним доласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу, а након уписа, истог дана, педагог школе вршиће тестирање детета.

  • Преко апликације еУписа извршиће се повлачење података о ученику из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.


Такође вас обавештавамо о следећем:


  • Према Закону о основама система образовања и васпитања у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. 

  • То значи да се школске 2020/2021. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2013. године до 28.02.2014. године. Родитељи односно други законски заступници ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.  

  • Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2020/2021. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2014. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу. 

За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД пратите сајт школе.

Директор школе

Драган Мишић


30.03.2020.

O b a v e s t e nj e

http://www.mpn.gov.rs/od-1-aprila-mogucnost-iskazivanja-interesovanja-za-upis-dece-u-osnovnu-skolu-i-elektronskim-putem/


26.03.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
о измени Правилника о календару образовно – васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину
 
У ситуацији ванредног стања и низа примењених мера дани предвиђени за пролећни распуст биће искоришћени за учење. Пошто ученици свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката, сматра се да би прекидање похађања наставе на даљину било на њихову штету.
 
У складу са тим, планирана промена календара огледа се у следећем:
- Од 13. до 16. априла 2020. (понедељак – четвртак) – одвијаће се настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;
- Од 17. до 20. априла 2020. (петак – понедељак) – биће организовани пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика;
- Од 21. априла 2020. (уторак) – следи наставак похађања наставе на даљину.
 
Представљена промена календара образовно – васпитног рада омогућава да се, по нормализовању ситуације, добије додатни простор за надокнаду кључних школских активности, о чему ћемо сви бити благовремено обавештени.

1   - следећа страна 

 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions