1   - следећа страна 

11.09.2023.

Мобилни планетаријум

Шта је то на небу?

Ученици од другог до осмог разреда могли су да посете мобилни планетаријум.
Кроз стручно предавање, искусних предавача из области астрономије, ученици су направили своје прве кораке у разоткривању лажних и правих кретања на небу, узрока смене дана и ноћи, смене годишњих доба, Сунчеве експлозије, црне рупе, сазвежђа...


08.09.2023.

Tематска недеља

Од 4.9.2023. до 8.9.2023. године, организована је тематска настава. Теме су биле: Моја школа је мој други дом, Другарство, Богатство различитости, Подељена срећа је два пута већа, У туђим ципелама. Настава је планирана и реализована у складу са темом дана.


01.09.2023.

Весели прваци

Пријем првака школске 2023/24. године

Ове школске године у први разред је уписано шездесет троје ученика. Уз игру и песму започели су први дан у школи. Срећно прваци!


31.08.2023.

Одлука Школског одбора

OCHOBHA ШКОЛА "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"
Број:261-1/23.
Датум: 29.05.2023.
Место:УМКА

  На основу члана 119. став 1. тачка 5. Закона о основам,а система образовања и
васпитања (,,Сл Гласник PC“бр 88/ 17,27/18,10/19,6/20,129/21) члана 57.тачка
13. Статута школе ,Захтева Савета родитеља, Школски одбор је на својој
седници одржаној 29.05.2023. године којој је присуствовало 8 чланова ,
након гласања , веhином од укупног броја чланова донео је

ОДЛУКУ

  О допуни ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ “Доситеј Обрадовиh “Умка Члану
29 .став 1 .Правилника додаје се одредба која гласи:
  Ученицима се забрaњује коришhење мобилних телефона , сатића и других
електронских ypeђaja за време часова.
  Ученици угашене телефоне, сатиће , таблете и друге електронске ypeђаје , пре
почетка часа остављају у предвиђену кутију у кабинету предметног
наставника , након часа их преузимају.

  Допуна ПРАВИЛА ПОНАШАІЬА ОШ “Доситеј Обрадовиh“ у Умци,
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Момчило Мићић


31.08.2023.

Обавештење

1   - следећа страна 

 

 

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions