Ђачки парламент

Ученички парламент

Чине га последња 2 разреда ОШ-по 2 представника сваког одељења.УП даје мишљење и предлог Школском одбору, Савету родитеља, директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,Годишњем плану рада школе, Школском развојном плану, Школском програму, избору уџбеника, такмичења, слободним активностима, уређењу школског простора, активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе. Чланове сваке године бирају ученици одељенских заједница; чланови УП бирају председника као и 2 представника који учествују у раду Школског одбора.


Чланови Вршњачког тима:
5/1 ИСИДОРА ПОПОВИЋ
       ИВАНА СИМИЋ
5/2 МИНА ЦВЈЕТИНОВИ
       МИЛИЦА МИТРОВИЋ
5/3 ВЕЉКО МАЛБАШИЋ
       МИЛЕНА МИЋИЋ
6/1 ЛАЗАР РАДОЈЕВИЋ
       НИКОЛА ГЛИШИЋ
6/2 ВЛАДИМИР ФИМИЋ
       АЛЕКСАНДРА БОЖИЋ
6/3 ИВАНА РУЧНОВ
       СТРАХИЊА ГЛИГОРЕВИЋ
7/1 КАТАРИНА БУБОЊА
       МАРИЈА ВУКОСАВЉЕВИЋ 
7/2 АНА ГЛАДОВИЋ
      ДРАГАНА МАЉКОВИЋ                                                        
7/2 АНА ГЛАДОВИЋ                                                                           
       ДРАГАНА МАЉКОВИЋ                                                                      
7/3 ЕВА МАТИЈЕВИЋ                                                                          
       КРИСТИНА АРАМБАШИЋ 
8/1 АНА ЖИВКОВИЋ 
       СУНЧИЦА САВИЋ
8/2 ЗОРАНА БЈЕЛИЦА
       ФИЛИП ИВАНОВИЋ
8/3 ЗДРАВКО БОГИЋЕВИЋ
       ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ                                                                

Чланови Ученичког парламента:
1.ЛУКА БОГДАНОВИЋ  7/1
2.СТЕФАН ВУЧКОВИЋ 7/1
3.АНА ГЛАДОВИЋ 7/2
4.ДРАГАНА МАЉКОВИЋ 7/2
5.САЊА ПЕЈИЋ 7/3
6.ЕВА МАТИЈЕВИЋ 7/3
7.ТЕОДОРА ЈЕРЕМИЋ 8/1
8.СТЕФАН СТАНОЈЛОВИЋ 8/1
9.НЕМАЊА МАЉКОВИЋ 8/2
10.НИКОЛА ПАВЛОВИЋ 8/2
11.НЕМАЊА ЋОРИЋ 8/3
12.ГАВРИЛО МИТРОВИЋ 8/3
                                                              
Председник УП је Теодора Јеремић 8/1, а члан Школског тима за развојно планирање је Ева Матијевић 7/3, представници УП у Школском одбору су Сања Пејић 7/3, и Стефан Станојловић 8/1
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions