Историјат школе

Основна школа “Доситеј Обрадовић” на Умци основана је одлуком бившег Среза посавског 1886. године.

По свом оснивању радила је у приватној згради све до 1905. године у крају званом Степашница, када је средствима приреза, прикупљених од стране становништва, подигнута зграда за употребу школе, и то : две учионице, једна канцеларија и стан за учитеља.
Иницијативу за отварање школе дао је наш познати педагог Јован Миодраговић, који је 1885. године, прошавши кроз варошицу Умку, средиште Среза посавског, свратио код надлежних органа, водио разговор и рекао:” Жао ми је да је Умка среско место, а нема школе.“ Поменуте 1905. године предузимач Никола Лукић преузео је градњу на општинској утрини и у току исте озидао и предао на употребу две учионице, једну канцеларију и стан зан учитеља. Школа је почела да ради у тој новој згради са два комбинована одељења.
У својству четвороразредне школе са два комбинована одељења радила је све до 1935. године, када је одлуком банске управе отворено и треће одељење, с обзиром да се број ученика повећавао из године у годину. Просек броја ученика по одељењима све од 1935. године кретао се између 35 и 50.
Тридесетих година у насељу Пећани средствима Анатоли Ивановића, бившег власника фабрике “Лепенка”, подигнута је садашња зграда школе, која има једну учионицу и један ходник, као и стан за учитеља, а која је у ствари представљала четврто одељење школе на Умци. До подизања ове зграде једно комбиновано одељење радило је у приватној згради у непосредној близини данашње школске зграде.
Решењем бившег НО среза Београд, под бројем 16027 од 27.11.1950. године отворена је Нижа гимназија, која је као посебна школа радила све до 1952. године, када је такође решењем НО среза Београд под бројем 3371 од 13. августа 1953. године спојена са четвороразредном основном школом и на тај начин прерасла првобитно у седморазредну, а затим осморазредну основну школу, задржавајући у свом саставу подручна одељења у насељима Пећани и Руцка.

У школској 1952/53. години на предлог наставничког већа школа је добила назив «Доситеј Обрадовић», и као таква регистрована код Окружног привредног суда у Београду под бројем УС-294/65.

Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions