Бранка Николић

Бранка  Николић Професор разредне наставе, рођена 03. 07.1973

Основну школу завршила у Обреновцу.

Завршен Учитељски факултет у Београду. Живи у Оbреновцу.

У школи води ликовну секцију у 1. и 2. разреду - "Дечји атеље"


Tелефон:

Предмет: Разредна настава

Образовање: седми степен стручне спреме

Разредни старешина4/1

грађанско васпитање2/1
ликовна култура2/1
математика2/1
музичка култура2/1
свет око нас2/1
српски језик2/1

Отворена врата овог наставника/професора


Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers Solutions